Arbeta dammfritt – välj rätt dammsugare

festool_dammsugare

Man kan inte alltid förhindra damm i tex en verkstad. Men man kan se till att dammet inte gör någon skada. Eftersom en ren miljö är hälsosammare för dig och människor i din omgivning!

När man arbetar i en dammig miljö är det bara en sak som räknas: din hälsa. När man slipar och sågar i trä eller mineraliska material kan dammet som uppstår utgöra en allvarlig hälsorisk. Det visar en aktuell metaanalys*, enligt vilken den relativa risken för astma hos personer som utsätts för trädamm i arbetet är 1,53 ggr högre än hos normalbefolkningen. Därför bör man för sin egen och för din omgivnings skull se till att få ren arbetsluft – och arbeta med en välbeprövad och godkänd dammsugare. Då uppfyller du dessutom alla miljöregler.

* Källa: Perez-Rios M, Ruano-Ravina A, Etminan M, Takkouche B. A. Meta-analysis on wood dust exposure and risk of asthma. Allergy 2010;65:467-73.

Välj rätt dammklass på dammsugaren

Få en överblick på vilka dammklasser som finns. Damm delas in i tre klasser, De anger vilket damm dammsugaren är lämplig för och de fastställda arbetsplatsgränsvärdena. Och de visar vilken filtreringsgrad filtersystemen måste klara. Det är viktigt att välja en dammsugare i en klass som passar materialet man arbetar med.

Dammklass l: Enkelt och ofarligt damm som hushållsdamm eller material som sand och jord.

Dammklass M: Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger, som latex- och oljefärger, eller kvartshaltiga material t ex kisel.

Dammklass H: Damm med cancer- eller andra sjukdomsframkallande partiklar, t ex damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen eller konstgjorda mineralfiber som exempelvis glasull.

Det viktigaste först:  din hälsa

Där man hyvlar faller spån. Och förutom spånet som måste städas upp från golvet blir det fina dammet i luften snabbt en allvarlig hälsorisk. Men det behöver inte hamna i luften alls – om man har rätt dammsugare. Nedan lyfter vi upp tre viktiga faktorer för att förstå mer om damm.

Dammstorlekar:  Hur skadligt dammet är beror bland annat på dammpartiklarnas storlek. Ju finare dammpartiklarna är desto djupare kan de tränga in i lungvävnaden.

Dammtyper:  Dammet är lika varierande som materialen det bildas av. Kvartshaltiga substanser i mineraliska dammtyper är ytterst skadliga. Kristallin kiseldioxid kan till exempel orsaka lungcancer.

Dammexponering: Även hur länge man utsätts för damm och mängden damm avgör hur skadligt dammet blir. Det gäller naturligtvis inte bara i verkstaden utan också på byggarbetsplatsen

Slutsats

Se till att du väljer en dammsugare för den dammklass som är relevant för materialet du arbetar med, det är bra för både dig och företaget! Dammsugarna imponerar även på dina kunder. Dammsugarna ser till att din arbetsmiljö är lika ren och snygg som ditt arbetsresultat. Och det gör inte bara ett gott intryck utan bidrar också till att dina kunder i större utsträckning rekommenderar dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *